ΠΩΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΚΡΟΠΟΛΗ

ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ, 97 τμ. 2 Υ/Δ, 2ος ΟΡΟΦΟΣ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΛΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ, ΘΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ, 1978, ΚΟΤΣΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΟ 6μμ. (210) 6755925, 6944-338444