ΠΩΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, 86 τμ. ΥΠΕΡ. ΙΣΟΓΕΙΟ, 2 Υ/Δ, ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ, ΠΟΡΤ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, (ΚΑΙ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ), 1967, ΚΟΤΣΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΟ 6μμ. (210) 6755925, 6944-338444