ΠΩΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΡΓΟΣΑΡΟΝΙΚΟΥ

ΑΓΚΙΣΤΡΙ, ΜΥΛΟΣ, ΠΑΛAΙΑ ΟΙΚΙΑ 120 τμ. ΣΤΙΝ ΠΛΑΤΕΙΑ, 169 τμ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ, ΜΕΣΑ ΕΞΩ, ΔΙΑΤΗΡHΤΑΙΟ, 1770, ΚΟΤΣΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΟ 6μμ. (210) 6755925, 6944-338444