ΠΩΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΚΥΨΕΛΗ

ΚΥΨΕΛΗ, ΠΛΑΤΕΙΑ, 77 τμ. ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, 2 Υ/Δ, ΠΡΟ ΣΟΨΕΩΣ, ΟΔΟΣ ΒΕΛΒΕΝΔΟΥΣ, ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, 1963, ΚΟΤΣΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΟ 6μμ. (210) 6755925, 6944-338444