ΠΩΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΣΤ. ΛΑΡΙΣΣΗΣ

ΣΤ. ΛΑΡΙΣΣΗΣ, 43 τμ. ΕΠΙ Ν. ΜΕΤΑΞΑ, ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, 2 Υ/Δ, ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ, ΔΙΠΛΑ ΣΤΑΘΜΟ ΛΑΡΙΣΣΗΣ, 1960, ΚΟΤΣΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΟ 6μμ. (210) 6755925, 6944-338444