ΠΩΛ. ΕΠ. ΣΤΕΓ. ΥΠΟΛ. ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΕΒΕΖΑ, ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΚΤΗΡΙΟ 1800 τμ. ΣΕ 9 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ, ( ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΤΙΖΕΙ 3550 τμ. ) ΚΑΙ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ, ΜΕΛΕΤΗ, ΚΟΤΣΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΟ 6μμ. (210) 6755925, 6944-338444