ΠΩΛ. ΜΟΝ. ΑΙΓΙΝΑ

ΑΙΓΙΝΑ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΨΕΛΗ, 3 ΜΕΖΟΝΕΤΤΕΣ 135 τμ. ΕΚΑΣΤΗ, ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1130 τμ., ΝΕΟΔΜΗΤΕΣ, 10 ΛΕΠΤΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΚΟΤΣΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΟ 6μμ. (210) 6755925, 6944-338444