ΠΩΛ. ΟΙΚΟΠ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 610 τμ ΓΩΝΙΑΚΟ, 0.4 Σ.Δ. ΕΠΙΚΛΗΝΕΣ, ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΘΕΑ ΒΟΥΝΟ, ΘΑΛΑΣΣΑ, ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ, ΚΟΤΣΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΟ 6μμ. (210) 6755925, 6944-338444