ΠΩΛ. ΟΙΚΟΠ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ, 4 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ, ΕΝΑΝΤΙ ΣΑΝΤΟΒΑΣ, ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΙΚΟ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ, ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΥΣ, ΚΟΤΣΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΟ 6μμ. (210) 6755925, 6944-338444