ΠΩΛ. ΟΙΚΟΠ. ΚΕΡΑΤΕΑ

ΚΕΡΑΤΕΑ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΘΟΡΙΚΟΥ, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 280τμ, ΚΑΙ 200 ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΠΑΛΙΟ ΔΡΟΜΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ, ΚΟΤΣΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΟ 6μμ. (210) 6755925, 6944-338444