ΠΩΛ. ΟΙΚΟΠ. ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ, ΑΝΩ ΣΟΥΛΙ, ΘΕΣΗ ΚΙΑΦΑ, 10 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ, ( 6 + 4 ), ΕΠΙΚΛIΝΕΣ, ΧΤIΖΕΙ 280 τμ. ΘΕΑ ΒΟΥΝΟ, ΓΕΩΤΡΗΣΗ, ΚΟΤΣΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΟ 6μμ. (210) 6755925, 6944-338444