ΠΩΛ. ΟΙΚΟΠ. ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΑΓ. ΓΙΑΝΝΗΣ, 27 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ, ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟ, 22 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΟΛΥΜΠΙΑ, ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ , (ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ), ΚΟΤΣΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΟ 6μμ. (210) 6755925, 6944-338444