ΠΩΛ. ΟΙΚΟΠ. ΣΧΙΝΙΑΣ

ΣΧΙΝΙΑΣ, ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΩΝ, 1060 τμ. ΕΠΙΚΛΗΝΕΣ, ΜΕ Σ.Δ. 0,4 ΚΟΤΣΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΟ 6μμ. (210) 6755925, 6944-338444