ΕΝΟΙΚ. ΕΠ. ΣΤΕΓ. ΠΛ. ΜΑΒΙΛΗ

ΠΛ. ΜΑΒΙΛΛΗ, 170 τμ. ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, 3 ΧΟΡΟΥΣ, ΜΕΓΑΛΟ ΧΟΛ, ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΓΩΝΙΑΚΟ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ, 1967, ΚΟΤΣΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΟ 6μμ. (210) 6755925, 6944-338444